Cymorth ynglŷn ’r Cofnodwr

Gweler hefyd y Cyflwyniad

* Mae’r meysydd hanfodol wedi’u dynodi seren goch.


Cyhoeddi’n ddienw

Rhowch wybod os nad ydych chi am i enw’ch prosiect a’ch grŵp gwirfoddol gael eu cysylltu ’ch ymchwil yn y cofnod cyhoeddedig a’ch bod am ei chyhoeddi’n ddienw.

Llofnod

Rhowch wybod os ydych chi am i enw’ch prosiect a’ch grŵp gwirfoddol gael eu cysylltu ’ch ymchwil yn y cofnod cyhoeddedig ynteu a ydych chi am ei chyhoeddi’n ddienw.

Telerau ac amodau

Ticiwch y blwch i gytuno thelerau ac amodau prosiect Treftadaeth yr Ymgyrch Gartref ynglŷn ag iechyd a diogelwch a rhannu’ch gwybodaeth er mwyn hybu’r prosiect.

Cadw

Cadwch eich ffurflen yn gyson wrth ichi ei llenwi. Os ydych chi’n rhag-weld y bydd y signal ar y safle’n wael, cliciwch Cadw er mwyn arbed y ffurflen yn eich dyfais a bydd hynny’n caniatu ichi ei llenwi heb fod ar-lein.

Cyflwyno

Cyflwynwch eich ffurflen ac unrhyw ffotograffau neu ffeiliau rydych chi wedi’u hatodi. Os ydych chi yn y maes ond yn gweithio heb fod ar-lein, cliciwch Cadw ac wedyn cliciwch Cyflwyno ar l i’ch signal WiFi neu 3G ddychwelyd. Bydd eich ffurflen yn caele ei chadw’n awtomatig bob deng munud.Dim ond un ffurflen gofnodi ar y tro y gallwch ei llenwi. Ar l ichi gyflwyno’r ffurflen, bydd y meysydd yn clirio a chewch gyflwyno safle arall. Bydd eich data cofnodi’n cael ei gadw mewn cronfa ddata gan y prosiect i gael ei gyrchu gan wasanaeth y Cofnod Amgylchedd Hanesyddol perthnasol. Ar l ei gyflwyno, does dim modd golygu’r data.

Rhowch enw’r cysylltwr ynglŷn ’r cofnodi a chyfeiriad e-bost ac enw’ch grŵp gwirfoddol a/neu eich prosiect os yw hynny’n berthnasol. Fydd yr wybodaeth hon ddim yn ymddangos yn y cofnodion cyhoeddus ond fe fydd yn cael ei chadw gyda’ch data at ddibenion cyfeirio.

Ailosod

Os nad ydych chi am gyflwyno’r wybodaeth rydych chi wedi’i nodi, gallwch ailosod y ffurflen a dechrau eto.