Pobl berthynol

Gweler hefyd y Cyflwyniad

Ychwanegwch nifer o bobl drwy ddewis y symbol .


Rhowch fanylion unrhyw bobl y gwyddys eu bod yn gysylltiedig ‚’r safle. Bydd hynny’n caniatŠu inni ychwanegu dimensiwn cymdeithasol at y safleoedd, gan adrodd eu stori ac ehangu’n gwybodaeth am eu harwyddoc‚d. Fe allai’r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi gyfrannu at faes gwaith neu waith ymchwil y dyfodol.

Y cysylltiad ‚’r safle

Dewiswch un o’r termau i ddangos sut gysylltiad sydd gan y person ‚’r safle, naill ai drwy eu rŰl wrth wasanaethu yn ystod y Rhyfel neu swydd neu ddigwyddiad perthynol. Er enghraifft: Mabel Smith oedd y prif nyrs oedd ‚ gofal ysbyty milwrol Millbank ar ddiwrnod y cyrch awyr.