CYMORTH YNGLŶN ¬ FFYNONELLAU PERTHYNOL

Gweler hefyd y Cyflwyniad


Rhestrwch a/neu atodwch unrhyw wybodaeth am y safle o’r archifau, ynghyd ‚ chyfeiriad at y ffynhonnell. Gofalwch eich bod wedi cael caniat‚d hawlfraint i atodi dogfennau, ffotograffau a gwybodaeth gyhoeddedig a gofalwch gynnwys cyfeiriadau llawn at yr archif. Gweler ein protocolau ar enwi ffeiliau isod i gael cyfarwyddyd.


Ychwanegwch nifer o fathau o fygythiadau drwy ddewis y symbol .

Math o ffynhonnell

Dewiswch y math o ffynhonnell o blith y rhai yn y gwymplen. Porwch eich cyfrifiadur, eich ffŰn neu’ch llechen er mwyn atodi ffeiliau. Bydd yr atodiadau’n cael eu cyflwyno gyda’ch ffurflen gofnodi ar-lein.

Dogfen

Gofalwch fod enw’r ffeil yn cynnwys cyfeiriadau llawn at y ffynhonnell:

Cynllun enghreifftiol: Enw’r safle_cyfeiriadedd_rhif cyf ffynhonnell_dyddiad_01

e.e. Cannockdrillhall_Firstfloor_StaffsROrefno_1915_01.jpg

Map enghreifftiol: Enw’r safle_rhifcyfmap_dyddiadmap_01

e.e. Cannockdrillhall_maprefno_ 1915_01.jpg

Gwybodaeth ysgrifenedig enghreifftiol: Enw’r safle_dyfyniad_dyddiad dogfen_01

e.e. Cannockdrillhall_ColSmithdiary_1915_01.jpg_

Llyfr enghreifftiol: Enw’r safle_awdur_dyddiad_teitl_tudalen_01.jpg

e.e. Cannockdrillhall_Newton_1959_WWItrainingcamps_p21_01.jpg

Ffotograff hanesyddol enghreifftiol: Enw’r safle_cyfeiriad neu fanylion_dyddiad_01

e.e. Cannockdrillhall_Nelevation_StaffsROrefno_1915_01.jpg

Adysgrif llafar enghreifftiol: Enw’r safle_adysgrif_ person_ dyddiad_01

e.e. Cannockdrillhall_transcript_ColSmith_1915_01.jpg

Sylwch : does dim modd gweld fformat ffeil tiff yn y mwyafrif o borwyr gwe.

Rhowch unrhyw sganiau ar ffurf ffeil JPG neu PDF cydraniad uchel, heb fod yn fwy na 10 MB o ran eu maint.

Teitl/Awdur/Dyddiad

Rhowch y manylion hyn ar gyfer pob ffynhonnell archif.
.