CYMORTH YNGLŶN ¬ BYGYTHIADAU

Gweler hefyd y Cyflwyniad

Ychwanegwch nifer o fathau o fygythiadau drwy ddewis y symbol .

Math

Ar y gwymplen, dewiswch y prif fygythiad sy’n weladwy i’r safle, ar sail eich gwaith arsylwi neu’ch gwybodaeth bersonol, neu dewiswch Arall i ychwanegu’ch bygythiad chi’ch hun neu Dim bygythiadau.

Arwyddoc‚d

Dewiswch raddfa o’r gwymplen er mwyn dangos arwyddoc‚d y bygythiad:

Uchel : Bydd y bygythiad yn arwain at golli’r safle’n llwyr

Gweddol : Bydd y bygythiad yn arwain at golli rhannau o’r safle, ei addasu, ei ddymchwel yn rhannol, dirywiad neu ddifrod

Isel : Diffyg cynnal-a-chadw, difrod gan lystyfiant

Dibwys : Dim bygythiad i’r safle yn hysbysAmserlen

Dewiswch raddfa o’r gwymplen er mwyn dangos amserlen y bygythiad:

Cyfredol : Gwaith dymchwel, erydu arfordirol, fandaliaeth, difrod gan anifeiliaid ar hyn o bryd

Byrdymor : O fewn y flwyddyn, cynlluniau datblygu hysbys, erydu arfordirol

Hirdymor : O fewn y degawd, er enghraifft oherwydd esgeulustod, erydu arfordirol, twf llystyfiant

Dibwys : Dim bygythiad i’r safle yn hysbys yn y fan a’r lle