CYMORTH YNGLŶN CHYFLWR

Gweler hefyd y Cyflwyniad

Defnyddiwch eich barn i ddynodi cyflwr y gweddillion ffisegol sydd wedi goroesi.

Cyflwr cyffredinol

Dewiswch un o’r canlynol o’r gwymplen:

Da : Yn gyflawn neu bron yn gyflawn ac yn eglur adeg yr arolwg

Gweddol : Modd adnabod y strwythur, ond rhywfaint o ddifrod, dirywiad neu addasiadau

Gwael : Cyflwr gwael yn gyffredinol, nodweddion arwyddocaol ar goll i raddau helaeth

Gwael iawn : Wedi mynd ’i ben iddo i raddau helaeth neu nodweddion wedi’u colli’n llwyr

Ansicr : Amhosibl arolygu’r nodweddion o ddiddordeb adeg yr arolwg (wedi’u cuddio neu heb ddod o hyd iddynt)

Wedi’i ddinistrio : Fawr ddim i’w weld uwchlaw’r ddaear neu amhosibl cael rhagor o wybodaeth drwy arolygu’r safle ymhellach yn y dyfodol


Wedi’i drosi neu wedi’i adfer

Ticiwch y blychau i ddangos a yw’r adeilad wedi’i drosi a/neu wedi’i adfer:

Wedi’i drosi : Yr eiddo wedi’i drosi o ddibenion milwrol at ddibenion domestig, amaethyddol neu fasnachol

Wedi’i adfer : Yr adeilad neu’r nodwedd heb fod yn eu ffurf wreiddiol, ond rhai elfennau wedi’u cadw