CYMORTH YNGLŶN LLEOLIAD SAFLE

Gweler hefyd y Cyflwyniad

Cofnodwch sut yn union i ddod o hyd i’ch safle ac a yw wedi’i gofnodi neu wedi’i ddiogelu.

* Mae’r meysydd hanfodol wedi’u dynodi seren goch.

NGR : 

Ar-lein : defnyddiwch yr offer mapio ar frig y ffurflen i ddewis map a’i osod o dan y groeslin a chwyddo’r map er mwyn gweld eich safle neu’ch strwythur mor agos ag y gallwch. Dewiswch y botwm O fap er mwyn rhoi’r cyfeirnod grid.

Ar ddyfais sy’n ymwybodol o’i lleoliad : bydd y saeth ‘locate me’ yn gosod y groeslin yn agos i’ch safle.


Enw’r safle

Rhowch enw swyddogol y safle, neu os nad ydych yn sicr, rhowch ‘anhysbys’. Er enghraifft: St Michael’s, Newtown, Berkshire, RG79 8DX


Enwau eraill

Rhowch unrhyw dermau lleol eraill sy’n cael eu defnyddio i enwi’r safle neu gadewch y lle’n wag. Er enghraifft: Yn cael ei adnabod yn lleol fel bedd y ‘Fighter Pilot’

Safleoedd perthynol

Rhowch enwau unrhyw safleoedd perthynol a’r NGRs os ydyn nhw’n hysbys, gan wahanu’r rhain choma, neu gadewch y lle’n wag.

Y cyfeiriad

Rhowch leoliad y safle yn ei ardal ac ar ei ffordd, neu yn y tirlun. Er enghraifft: mae’r neuadd ymarfer hanner ffordd ar hyd ochr ddeheuol y stryd yn agos i flwch postio.

Cymuned/plwyf/bwrdeistref gyfredol

Chwiliwch am y rhain ar fapiau 1:25,000 yr Arolwg Ordnans neu ar yr OS Map Finder

Cod post

Rhowch y cod post os yw’n hysbys

Rhif HER/SMR

Rhowch y rhifau cyfeirnod os yw eich safle wedi’i gynnwys yn Archwilio yng Nghymru neu mewn Cofnod Amgylchedd Hanesyddol neu Gofnod Safleoedd a Henebion yn Lloegr a’r Alban.

Rhif NMR

Rhowch y rhif cyfeirnod os yw eich safle wedi’i gynnwys mewn Cofnod Henebion Cenedlaethol yng Nghymru (Coflein), yr Alban (Canmore), Gogledd Iwerddon (NISMR), neu Loegr (Pastscape).

Dynodiad

Defnyddiwch y gwymplen i ddangos a yw’r safle wedi’i ddiogelu ar hyn o bryd neu dewiswch ‘dim’.